Tanjurače i podrivači

12 proizvoda

Podrivači s deponatorom za gnojivo

Podrivači s deponatorom za gnojivo

Dubina podrivanja 48 cm, kapacite lijevka od 250 do 500 litara, parkirna nožica-nosač...

već od 1.990,00 € Proizvođač
Podrivači za meliorativnu obradu - modeli RP, RB i RT

Podrivači za meliorativnu obradu - modeli RP, RB i RT

Mehanička zaštita od loma podrivačkog tijela kod nailaska na kamen, panj ili sl., kugla za krtičnu drenažu...

već od 1.060,00 € Proizvođač
Podrivači za traktore - 50 - 180 KS

Podrivači za traktore - 50 - 180 KS

Sigurnosni svornjak - zaštita od loma podrivačkih tijela kod nailaska na kamen, panj ili sl.

već od 2.670,00 € Proizvođač
Tanjurače, nošeno/vučene, 2 sekcije, s podesivim kutom u "V"

Tanjurače, nošeno/vučene, 2 sekcije, s podesivim kutom u "V"

Oruđe namijenjeno za proljetnu i jesensku pripremu tla širine zahvata od 154 do 290 cm...

već od 3.440,00 € Proizvođač
Tanjurače, nošeno/vučene, 4 sekcije, s podesivim kutom u "X"

Tanjurače, nošeno/vučene, 4 sekcije, s podesivim kutom u "X"

Oruđe namijenjeno za proljetnu i jesensku pripremu tla širine zahvata od 154 do 290 cm...

već od 3.560,00 € Proizvođač
Kombinirana oruđa za predsjetvenu pripremu tla JUNIOR

Kombinirana oruđa za predsjetvenu pripremu tla JUNIOR EVO

Centralni kultivatorski sklop s motičicama po izboru, motičica s dvostrukom oštricom...

već od 5.890,00 € Proizvođač
Podrivači za traktore - 100 - 700 KS

Podrivači za traktore - 100 - 700 KS

Okvir, nosač podrivačkih tijela s mogunošću regulacije razmaka, sigurnosni svornjak...

već od 6.510,00 € Proizvođač
Podrivači s hidropneumatskom napravom za izbacivanje - 60 - 400 KS

Podrivači s hidropneumatskom napravom za izbacivanje - 60 - 400 KS

Podrivači za rad na izrazito kamenitim zemljištima. Prilikom nailaska na veća kamenja djeluje hidropneumatski sigurnosni sistem - radno tijelo

već od 6.990,00 € Proizvođač
Podrivači za traktore 100-250 KS - model ZANON ZD

Podrivači za traktore 100-250 KS - modeli ZANON ZD

Usitnjavački valjci Ø170 i Ø 220 mm dual shidrauličnom regulacijom, krilni odgrnjač...

već od 7.900,00 € Proizvođač

Kombinirana oruđa za predsjetvenu pripremu tla BIG za traktore 220-350 KS

Centralni kultivatorski sklop s motičicama po izboru, letvičasti valjak, grubber motičica...

već od 12.560,00 € Proizvođač
Nošene kratke tanjurače compact disc za traktore 90 – 260 ks

Nošene kratke tanjurače compact disc za traktore 90 – 260 ks

Oruđe namijenjeno za proljetnu i jesensku pripremu tla za dubinu rada od 8 do 15 cm...

Proizvođač
Podrivači Pegoraro

Podrivači Pegoraro

Termički obrađena rala otporna na habanje s progresivnim kutom za prodiranje...

Proizvođač